Väljavõtted Lembit Kolgi “Enesekaitse käsiraamatust”

Materjal on PDF-failide kujul, avaldatud raamatu autori loal.